In memoriam

Jens Haagen
1947 - 2009


Min broder Jens Haagen Andersen døde nytårsdag 2009.

Jens er opvokset i Bispebjerg/Emdrup området, havde sin skolegang på Emdrup Skole, nu Lundehusskolen. Han fik en håndværkeruddannelse som smed. Aftjente sin værnepligt som orlogsgast på Holmen, hvor grunden blev lagt til hans livslange interesse for sejlads.

I sine drenge- og ungdomsår var Jens tilknyttet Terrænsports Kredsene TK, hvor han i forbindelse med virket som ungdomsleder besluttede at supplere med en pædagoguddannelse. Det førte til et langt virke i Københavns Kommune som leder ved Tingbjerg Fritidscenter. På grund af helbredsproblemer måtte Jens stoppe i Tingbjerg. Efter en rekreerings periode kom Jens dog tilbage til arbejdslivet som forvalter i Indenrigsministeriet. Her nåede han at virke et års tid inden sin for tidlige død.

Tidligere havde Jens, med hjælp fra sin gode ven Morten Kirkestrup, lavet et website, der i billeder illustrerede noget af det, som gav indhold i Jens's liv.
Jens stiftede aldrig familie, men fik mange gode venner som har opfordret til igen at publicere disse websider, der oprindelig fandtes på det nu nedlagte domæne jenshaagen.dk


Peter Haagen
haagen@syeir.dk